Krs 360

Ditt hemman din egendom med dina namn på Google kartan

- Sammanfogade 360 bilder varje 100m
- Åkrar
- Skog
- Fastigheter
- Omärkta vägar

Lätt när utomstående skall skickas till viss plats.
Med bild och namn på kartan kan man inte ta fel.

 Fotograferingen sker till fots eller med 4 hjuling på större ägor, kameran är en 360 graders gps kamera exaktheten är ca 1 m.
Käpp med flagg kan placeras före fotograferingen vid rösen och råstenar för att visa gränserna.
På Google satelit kartan är 360 fotografierna utmärkta med blå prick, när man klickar på blåa pricken kommer man till fotot.
Att synas på Googles karta är gratis och inga avgifter tillkommer.
Man kan skicka kartan hur man själv vill till andra genom att kopiera web adressen  eller länk.
För fotograferingen debiteras engångs avgift eller vid större projekt timpeng.
Janne Sjöberg         
tel: 050 5587102


..