Krs 360 Radon

Radongas är en helt naturlig gas som finns i marken runt hela jorden. Det är dock olika hur mycket radon det finns i marken och på vissa platser.Det går inte att se radongas då den är helt ”genomskinlig” och färglös. Det går heller inte att lukta sig till radongas då den är helt luktfri. Att ha en för högt halt av Radon i huset som du bor i är direkt farligt, gränsvärdet för en bostad är 200 Bq per kubikmeter.
Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Asuntoon radon kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta. Radonia ei voi mitenkään aistia, ja mittaaminen onkin ainoa tapa saada pitoisuus selville. Radon pika mittaus kestä n 7p  Pitkä mittaus n. 1kk Radon mittari laitetaan  hengitys tasolle Radonimittari voidaan sijoittaa ja siirtää helposti eri tilojen välillä, sillä se toimii johdottomasti. Mittalaitte näyttää radonpitoisuudet suoraan virallisissa yksiköissä (Bq/m3) selkeästi näytöltä.

Hur mäter jag ? mätningarna utföres med digital Radon detector och placeras vanligen i sovrum eller vardagsrum. Radon mätaren bör vara i andningshöjd. Radonmätning kan göras med snabb eller långtidsmätning, en snabb mätning tar ca 1-7 dygn. en snabbmätning ger en bra indikation om radonhalten i hemmet. Mätaren reagerar ej på mögel eller fukt den störes ej av elektricitet vilket gör mätningarna mycket exakta, man lever normalt i hemmet under mätperioden (att vädra mycket när mätning pågår bör undvikas)  Mera info om mätningarna  kommer .......

Janne Sjöberg 050 5587102